Garantie

Door aangesloten te zijn bij BouwGarant en Woningborg NV biedt Novelbouw naast kwaliteit ook zekerheid. Deze markleiders op het gebied van afbouwgarantie en insolventie-verzekeringen stellen strenge eisen op het gebied van liquiditeit, certificering, diplomering en ervaring van de aangesloten bedrijven. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor het (ver)bouwen onder één van deze garantieregelingen.

continue reading

Related Posts